Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej

09 marca 2023
Loading...

Dębica gościła młodzież uczącą się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Efektem wizyty mają być projekty zagospodarowania terenu przy Dworcu Kolejowym.

Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej
Studenci architektury zaprojektują nową odsłonę ul. Kolejowej

Miasto po raz kolejny wspólnie z Politechniką Krakowską organizuje konkurs pod hasłem „Kolejowa brama miasta” dla studentów. Chodzi o projekt architektoniczny na rewitalizację i zagospodarowanie ul. Kolejowej oraz placu przy dworcu PKP.

– Ulica Kolejowa wraz z Placem Sybiraków, objęta projektem konkursowym, ma pełnić rolę atrakcyjnej przestrzeni, integrującej dwa kluczowe obszary miejskie: historyczne śródmieście z rynkiem oraz rejon dworca kolejowego. W  koncepcji studenci będą mieli za zadanie położyć szczególny nacisk na rozwiązania ekologiczne, związane z: obecnością wody i zieleni w przestrzeni miejskiej, gospodarowaniem wodami opadowymi oraz przeciwdziałaniem negatywnych zjawisk (wyspy ciepła, deficyt wody i zieleni, przegrzewanie się przestrzeni miejskiej, uciążliwość komunikacyjna, emisja hałasu i zanieczyszczeń itp.) – tłumaczy Jerzy Sieradzki, zastępca burmistrza Dębicy.

Konkurs dla studentów trzeciego roku zostanie przeprowadzony jako studialny, jednoetapowy, realizowany w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Efekt pracy młodych architektów poznamy na przełomie maja i czerwca w czasie specjalnej wystaw w Galerii MOK.

– Mam nadzieję, że projekty te wywołają dyskusję na temat estetyki miasta i wprowadzenia ewentualnych rozwiązań prawnych w postaci np. podjęcia prac nad uchwałą krajobrazową – dodaje burmistrz Sieradzki.