Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 43/2015

  Środa, 25 Luty 2015

  Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 lutego 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 29/2015

  Poniedziałek, 23 Luty 2015

  Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2015 w sprawie zlecenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy

  Czwartek, 19 Luty 2015

  Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lutego 2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 18/2015

  Zarządzenie nr 18/2015

  Środa, 28 Styczeń 2015

  Zarządzenie nr18/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie zlecenia na 2015 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie treści oferty na realizację zadania publicznego

  Ogłoszenie treści oferty na realizację zadania publicznego

  Poniedziałek, 26 Styczeń 2015

  Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie koncertu młodzieży dębickiej pt. „Mokaferia Love” w okresie od 03.02.2015 r. do 14.02.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2015

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2015

  Środa, 14 Styczeń 2015

  Zarządzenie nr9/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie zlecenia na 2015 r. zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej