Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Urząd Miejski wspiera akcję Pola Nadziei

  Urząd Miejski wspiera akcję Pola Nadziei

  Poniedziałek, 15 Październik 2012

  Urząd Miejski w Dębicy jak co roku włączył się w ogólnopolską akcję Pola Nadziei prowadzoną przez hospicja w całym kraju.

  Czytaj więcej
 • Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie

  Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie

  Poniedziałek, 15 Październik 2012

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i gminnych a wśród nich: Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki, Za-ca Burmistrza Miasta Dębicy Jerzy Gągała, Sekretarz Miasta Dębicy Zdzisław Pupa, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Z-ca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW Krzysztof Masiuk, należy również wymienić pracowników UG Dębica uczestniczących w inauguracji tj.: Aleksandra Regułę, Władysława Gazdę i Marka Mikruta. Proboszcz Parafii w Paszczynie Ks. Stanisław Łącz dokonał uroczystego poświęcenia placu budowy oraz całego przedsięwzięcia. Na uroczystość przybyli również sołtysi okolicznych wsi, radni powiatu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele firmy SKANSKA S.A. głównego wykonawcy planowanych robót.

  Czytaj więcej
 • Gwiazdy Hokeja w Dębicy

  Gwiazdy Hokeja w Dębicy

  Poniedziałek, 15 Październik 2012

  W dniu 13.10.2012r. na Krytym Sztucznym Lodowisku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębicy odbyła się Gala Mistrzów Hokeja na lodzie formatu światowego w towarzystwie gościa honorowego Mariusza Czerkawskiego. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Burmistrza Dębicy w osobach Mariusz Trojan i Jerzy Gągała a także licznie przybyła publiczność dębicka.

  Czytaj więcej
 • Miesiąc z dobrym malarstwem

  Miesiąc z dobrym malarstwem

  Poniedziałek, 15 Październik 2012

  Przez najbliższy miesiąc w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy oglądać można dwie wystawy 4 artystów. Pierwsza nosi tytuł „Spotkanie” i jest prezentacją prac Wiktorii Piseckiej-Nowak, Grażyny Jałowiec i Wacława Jałowca. Druga wystawa, to pierwszy indywidualny pokaz prac Marii Podhoreckiej-Broniek pt. „Zgodnie z naturą”. Wiktoria Pisecka-Nowak oraz małżeństwo Grażyna i Wacław Jałowiec są absolwentami tej samej uczelni artystycznej tj. Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie jest to Akademia Sztuk Pięknych, we Wrocławiu. Wszyscy troje pokazują w Galerii Sztuki w Dębicy swoje malarstwo, rysunki, pastele.

  Czytaj więcej
 • APEL – SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA

  APEL – SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA

  Piątek, 12 Październik 2012

  Przypadki zatruć alkoholem metylowym, których źródłem były podrobione wyroby alkoholowe nadal wymagają podejmowania szczególnych działań i środków ostrożności. Wyroby alkoholowe nabywane z nielegalnych źródeł lub które zostały wytworzone z odkażonego alkoholu przeznaczonego do celów przemysłowych są niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. W ostatnim okresie, w związku z zatruciem alkoholem metylowym, zmarły na terenie Republiki Czeskiej 24 osoby, a w Polsce stał się on przyczyną śmierci kilku osób.

  Czytaj więcej