Urząd Miejski w Dębicy - Logo

  • Lokalny Program Rewitalizacji  Dębicy na lata 2016-2020

    Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020

    Czwartek, 17 Sierpień 2017

    W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Dębicy opracował w ramach projektu pn. Zszywanie miasta – przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Lokalny Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, który jest kontynuacją dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w ramach poprzedniego programu rewitalizacji.

    Czytaj więcej