Urząd Miejski w Dębicy - Logo

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Czwartek, 11 Kwiecień 2019

Miasto dębica - herb

15 kwietnia 2019 r. o godz. 9. 00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie sięIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.
 3. Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.
 4. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
 5. Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.
 6. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.
 7. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 8. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 9. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 10. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 11. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 12. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.                                IV.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.                                                             V.Interpelacje i zapytania radnych.                                                                       VI. Wnioski radnych.                                                                                         VII.Sprawy różne.                                                                                                VIII. Zamknięcie sesji.

 

 

Archiwum newsów