Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli

Czwartek, 23 Maj 2019

XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli
XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli Dsc03129 (copy) XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli

Już po raz szesnasty odbyło się Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli. W Domu Kultury i Kina „Kosmos” zjawili się zarówno emerytowani pedagodzy, jak i ci którzy nadal pracują w szkole.

Idea Międzypokoleniowych Spotkań Dębickich Nauczycieli zrodziła się z potrzeby serca w 2003 r. podczas rozmowy dyrekcji „Jedynki” z Panią Elżbietą Kęsik, wtedy jeszcze nauczycielką Miejskiego Gimnazjum Nr 1. Spotkania od samego początku były okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń, przekazania wyrazów szacunku i wdzięczności przez ich wychowanków i następców.

Cykliczne Międzypokoleniowe Spotkania Nauczycieli już na trwałe wpisały się do kalendarza uroczystości odbywających się w mieście. Uczestniczą w nich corocznie emerytowani nauczyciele dębickich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, pracownicy administracji szkolnej,  przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, władz samorządu miejskiego i powiatowego, a także dębickiego duchowieństwa.

W pierwszej części tegorocznego programu artystycznego  Grupa „Safo” zaprezentowała się w tematycznym repertuarze widowiskiem poetycko - muzycznym „Jeszcze w zielone gramy”, wprowadzając  w radosny i taneczny nastrój wszystkich zgromadzonych.

W interesującej prelekcji pt.” Wędrując śladami dębickiego września 1939 r.”  wystąpił pan Zbigniew Drzymała, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy.

Wśród przemówień gości z najlepszymi życzeniami wystąpili: burmistrz Miasta Dębicy Mariusz  Szewczyk wraz z zastępcą Maciejem Małozięciem oraz ks. Prałat  Józef Dobosz emerytowany proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego. Władze miasta przekazały na ręce pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia Elżbiety Kęsik oraz  Zbigniewa Drzymały listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami.


Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta Dębicy, Starosta Powiatu Dębickiego oraz Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy i Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Archiwum newsów