Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Pierwszy tydzień 500+ po zmianach

Wtorek, 09 Lipiec 2019

Indeks

W pierwszym tygodniu przyjmowania drogą elektroniczną wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy 1893 wnioski oraz 1189 wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start (300+)

Do końca lipca o świadczenia można ubiegać się składając wniosek wyłącznie poprzez system informatyczny na stronie: www.empatia.mrpips.gov.pl, poprzez system teleinformatyczny: PUE ZUS, ePUAP oraz bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane również w tradycyjnej, papierowej formie w Punkcie Informacyjnym na Dworcu PKP ul. Głowackiego 30 lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica z dopiskiem: „wniosek 500+”.

Od lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie. Przypominamy, że rodzice którzy mają już przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 roku składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Wnioski złożone od lipca do września będą wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca. Natomiast wnioski złożone po 30 września będą przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Dodatkowym ułatwieniem jest wydłużenie czasu wypłaty świadczenia. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że nie będą musiały być składane ponownie wnioski o świadczenie w roku 2020.

Archiwum newsów