Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy

Środa, 07 Sierpień 2019

Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy

Dziś została podpisana umowa z firmą EXALO DRILLING S.A. na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy.

Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy Została podpisana umowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy

Na jego wykonanie ma czas do końca lutego 2020 roku. Głębokość otworu ma wynieść 3100 metrów i ma  na celu rozpoznanie złóż wód termalnych i powstanie przy ul. Rzecznej na terenie MPEC Sp. zo.o. Umowę uroczyście podpisali w dębickim  magistracie Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta Dębicy oraz Janusz Pudło, dyrektor ds. operacji krajowych, Władysław Wilisowski, kierownik zespołu sprzedaży południe Zbigniew Szurlej, zastępca kierownika zespołu sprzedaży południe.

Zamówienie realizowane jest  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo,  Części 1: Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych. Wykonane badania hydrogeologiczne, testy hydrodynamiczne, badania geofizyczne określą parametry złoża oraz jego przydatność do celów ciepłowniczych. Planowany efekt ekologiczny - wielkość emisji CO2 w skali roku 26,9 tys. MgCO2 przy 13,1 tys. MgCO2 dla projektowanego systemu opartego na źródłach geotermalnych. Spadek emisji CO2 - 51,4%.

Wartość projektu:

Całkowity koszt przedsięwzięcia:       20 888 352,00 zł

Kwota dofinansowania:                      19 650 000,00 zł.

Według zaawansowanych analiz geologicznych, Polska jest bardzo zasobna w wody termalne. Naukowcy potwierdzili, że nawet na 80 proc. powierzchni naszego kraju można ich skutecznie poszukiwać. To będzie pierwszy taki odwiert w tym regionie. Włodarz miasta  Mariusz Szewczyk podkreślał,  że jest to ważne, bo realizując, pogram Czyste Powietrze, musimy myśleć o tym, jak zamienić źródła ogrzewania z tradycyjnych, przestarzałych pieców opalanych różnymi, nie zawsze dobrej jakości paliwami, na źródła czyste. Miasto Dębica o pieniądze na odwiert starało się od dłuższego czasu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie ocenił wniosek i przydzielił ponad 19 mln złotych dofinansowania.

 

 

 

 

 

Archiwum newsów