Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Środa, 20 Listopad 2019

Miasto dębica - herb

Zarządzenie Nr 292/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

Treść zarządzenia

Archiwum newsów