Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert - zarządzenia

Czwartek, 23 Styczeń 2020

Zarzadzenie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Archiwum newsów