Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Recykling i selektywna zbiórka odpadów

Loading...

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

Selektywna zbiórka plastikowych nakrętek

Zachęcamy do zbierania nakrętek, które wystarczy wrzucić do wskazanych punktów. Pojemniki znajdują się :
– Urząd  Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
– Rynek,
– MOSiR – kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.

Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2
Rynek
Rynek
• MOSiR - kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.
• MOSiR – kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.
Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2Rynek• MOSiR - kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.

Nakrętki będą przekazywane na wsparcie leczenia i rehabilitacji potrzebujących dzieci.

document
Informacja dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi