Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Recykling i selektywna zbiórka odpadów

Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Dębicy.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębicy przypomina o zbliżającym się terminie składania sprawozdań wszystkich podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok 2020.

Dane potrzebne do sporządzenia:
Liczba mieszkańców Gminy Miasta Dębica:
– z danych pochodzących z rejestru mieszkańców (ilość osób zameldowanych): 43 924 osób,
– na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości:  36 274 osób.

Masa odebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 za rok 2019 wynosi: 10 091,6308 Mg, za I półrocze 2019 roku: 5 010,06 Mg.


Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.

Prawidłowa segregacja

Metale i tworzywa sztuczne
Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Papier
Szkło białe
Szkło białe
Szkło kolorowe
Szkło kolorowe
Bioodpady
Bioodpady
Popioły
Odpady zmieszane
Odpady zmieszane
Metale i tworzywa sztucznePapierSzkło białeSzkło koloroweBioodpadyOdpady zmieszane

Selektywna zbiórka plastikowych nakrętek

Zachęcamy do zbierania nakrętek, które wystarczy wrzucić do wskazanych punktów. Pojemniki znajdują się :
– Urząd  Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
– Rynek,
– MOSiR – kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.

Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2
Rynek
Rynek
• MOSiR - kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.
• MOSiR – kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.
Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2Rynek• MOSiR - kompleks krytych basenów, ul. Piłsudskiego 19.

Nakrętki będą przekazywane na wsparcie leczenia i rehabilitacji potrzebujących dzieci.

Specjalistyczne pojemniki na elektrośmieci

Elektrośmieci to zużyty, popsuty już nieużywany sprzęt działający kiedyś na prąd lub baterie. Najważniejsze jednak, żeby urządzenia nie były większe niż 50 cm. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające selektywnej zbiórki.
Sprzęt małogabarytowy (do 50 cm) są to urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych np. odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, żelazka, tostery, czajniki elektryczne, kamery i zegary, itp..

Pojemniki na tego typu odpady są dla mieszkańców Dębicy najwygodniejszą, najprostszą i bezpłatną możliwością pozbycia się elektrycznych śmieci zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawnymi, a przede wszystkim w trosce o czyste środowisko.

Pojemnik na elektośmieci
Pojemnik na elektrośmieci

Na terenie Dębicy znajduje się siedem specjalistycznych pojemników w następujących lokalizacjach:
– ul. Sienkiewicza (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Sienkiewicza 2),
– ul. Szkotnia (pojemnik przy altanie obok bloków przy ul. Szkotniej nr 3 i nr 5),
– ul. Cmentarna (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Cmentarnej 53), – ul. Leśna (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Leśnej 6),
– ul. Fredry (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Fredry 23),
– ul. Sikorskiego (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Sikorskiego 12), – ul. Paderewskiego (pojemnik przy altanie obok bloku przy ul. Paderewskiego 2).

Pojemniki na przeterminowane leki

Wykaz aptek na terenie miasta Dębicy, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki
document
Informacja dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi