Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Projekt Generator Kompetencji

Wtorek, 17 Październik 2017

Logo_rarr_new

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (to jest do przedsiębiorcw oraz pracownikw przedsiębiorstw sektora MŚP) majączch  siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego m.in. miasta Dębica.

Głównym celem realizacji projektu jest  udzielenie wsparcia na dofinansowanie usług rozwojowych (m.in. szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe), dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, czego efektem będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MP subregionu rzeszowskiego.

Ulotka

Wicej informacji pod adresem http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji

Archiwum newsów