Urząd Miejski w Dębicy - Logo

  • Bieg Tropem Wilczym w Dębicy - 3 marca 2019 r.
  • Zawiadomienie o zmianie godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców 13
  • Kondolencje z powodu śmierci Wiesława Kani - Dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Dębicy
  • Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Mapa miasta