Urząd Miejski w Dębicy - Logo

  • Inauguracja działalności zmodernizowanego Domu Kultury MORS przeniesiona
  • Ostrzeżenia meteorologiczne - województwo podkarpackie
  • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Mapa miasta