Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Współpraca Administracji Domów Mieszkalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi

Poniedziałek, 23 Marzec 2015

Adm2

Administracja Domów Mieszkalnych, która zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Miasta Dębica, na co dzień współpracuje ze wspólnotami mieszkaniowymi. Współpraca ta polega m.in. na konsultacjach z mieszkańcami w kwestii potrzeb i źródeł pozyskiwania funduszy na remonty i teromodernizacje budynków będących w zarządzie ADM.

Administracja Domów Mieszkalnych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych świadczy usługi zarządzania, które obejmują między innymi: prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych i księgowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnot, fachowe doradztwo, realizację remontów bieżących i kapitalnych w tym przygotowanie stosownej dokumentacji, nadzór nad ciągłością i jakością dostaw mediów czy windykacja należności.
„Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i wnioski kierowane do nas od mieszkańców zasobów którymi zarządzamy. Sami także próbujemy kreować działania które uzyskują akceptację mieszkańców i poprawiają funkcjonowanie  wspólnot mieszkaniowych” – powiedział Marek Grabowski, prezes Administracji Domów Mieszkalnych.
ADM prowadzi również działalność, której celem jest uzyskanie w imieniu wspólnot mieszkaniowych funduszy zewnętrznych. Działania te widoczne są przede wszystkim w próbach pozyskania dofinansowania przez spółkę w ramach premii termomodernizacyjnej, w przypadku budynków powstałych przed 1961 rokiem premii remontowej.
„Tereny osiedli Matejki, Sobieskiego, Strumskiego wpisane są w Miejski Plan Rewitalizacji. Liczymy że w bieżącej perspektywie finansowej będziemy mogli aplikować o środki unijne na to działanie” – powiedział Marek Grabowski.
Celem Miejskiego Planu Rewitalizacji jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności na rzecz rozwoju miasta Dębica. Odbywać ma się to między innymi w zakresie renowacji części budynków mieszkalnych oraz adaptacji na cele mieszkaniowe, modernizacji istniejącej już zabudowy oraz poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

 

Archiwum newsów