Urząd Miejski w Dębicy - Logo

„Dębica oczami dębiczan” – konkurs fotograficzny

Środa, 10 Czerwiec 2015

Konkurs fotograficzny plakat2

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Dębica oczami dębiczan”. Prace na konkurs nad którym patronat objęła firma Nikon Polska można nadsyłać od 1 maja do 30 czerwca 2015 r.

Celem konkursu jest   zgromadzenie zdjęć  które będą stanowiły unikalną dokumentację fotograficzną miasta, ludzi oraz wydarzeń, które miały miejsce na jego terenie. Wybrane i nagrodzone fotografie będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych  Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Każdy kto będzie chciał wziąć udział w konkursie zobligowany będzie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.debica.pl  oraz zaakceptowania warunków uczestnictwa w konkursie. Prace w wersji elektronicznej  na płytach CD wraz z kartami zgłoszeniowymi  można będzie można dostarczać  osobiście lub przesłać  pocztą do 30 czerwca 2015 r. Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć do których posiada prawa autorskie. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego uczestnika, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pięciu zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w konkursie pozostałych prac tego uczestnika.

Spośród nadesłanych na konkurs zdjęć jury powołane przez burmistrza wybierze od 5 do 15 zdjęć, które otrzymają tytuł “Zwycięzca Konkursu Fotograficznego: Dębica oczami dębiczan”.  Każde z wybranych przez jury zdjęć  zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 100 zł. brutto. Spośród wybranych przez jury zdjęć może być  kilka zdjęć jednego autora lub  po jednym zdjęciu wielu autorów. O wyborze najciekawszych prac zadecyduje jury którego werdykt jest ostateczny.  Specjalne upominki dla laureatów konkursu ufunduje także patron honorowy Nikon Polska.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora:  www.debica.pl oraz powiadomienie laureatów konkursu drogą mailową lub  listowną.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu Fotograficznego  „Dębica oczami dębiczan”

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Dębica oczami dębiczan”

 

 

Archiwum newsów