Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Piątek, 01 Lipiec 2016

Miasto dębica - herb

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), na podstawie § 4 Uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Dębica, Burmistrz Miasta Dębica podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zapraszamy mieszkańców Dębicy oraz zainteresowane instytucje i organizacje z terenu Gminy Miasta Dębica, do składania uwag lub propozycji zmian do  wyżej wymienionego dokumentu, w terminie od 1 lipca do 21 lipca 2016 roku.

Więcej szczegółów na temat sposobu przekazywania uwag znajduje się w załączonym obwieszczeniu o konsultacjach społecznych.

Informacji w tej sprawie udzielają także pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. nr 107 w godz. 9.00 do 14.00 w dni robocze, tel. 14 6838107 lub 14 68 38 108.

 

Do pobrania:
1. Obwieszczenie o konsultacjach
2. Formularz zgłaszania uwag
3. Strategia Rozwoju Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

 

 

 

 

Archiwum newsów