Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Budżet Obywatelski Dębicy 2017

Piątek, 09 Wrzesień 2016

Dsc06107

1 milion złotych na budżet obywatelski w 2017 r. Zaproponowany przez burmistrza Mariusza Szewczyka projekt budżetu obywatelskiego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 września jednogłośnie poparli radni miejscy. W tym roku na budżet obywatelski przeznaczono o 200 tysięcy zł. więcej niż w roku ubiegłym. Uruchomienie budżetu obywatelskiego zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Dębicy.

Wdrożenie budżetu obywatelskiego, który będzie zaproponowany mieszkańcom naszego miasta po raz  drugi ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców Dębicy w podejmowaniu decyzji odnoście przedsięwzięć, które będą realizowane w mieście.

„Chcemy aby poprzez udział w konsultacjach społecznych mieszkańcy Dębicy wyrazili swoje preferencje dotyczące realizacji w mieście inwestycji. Poprzez zaproponowanie konsultacji społecznych chcemy włączyć i zachęcić mieszkańców do dyskusji na temat priorytetów lokalnej społeczności i określenia działań które są dla nich ważne” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.  

W budżecie obywatelskim na 2017 rok mieszkańcy i Rady Osiedlowe  będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:
1)    Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury ogólnomiejskiej
2)    Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej
Na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu infrastruktury ogólnomiejskiej z całości budżetu obywatelskiego na rok 2017 przeznaczonych zostanie 35 % funduszy czyli 350 tysięcy zł. 65 % funduszy, czyli 650 tysięcy zł  tegorocznego budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczonych na budowę, modernizację lub remont infrastruktury osiedlowej.
Podobnie jak w roku ubiegłym projekt zadania należy złożyć na odpowiednim formularzu (dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i sekretariacie burmistrza) i poprzeć go podpisami co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii. Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez internet.
Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego – harmonogram :
1.    Do 22 listopada 2016 - zgłaszanie propozycji zadań
2.    Od 23 listopada do 2 grudnia 2016 – weryfikacja zgłoszonych propozycji
3.    9 grudnia 2016 – ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania
4.    Od 10 do 18 grudnia 2016 – głosowanie
5.    20 grudnia 2016 – ogłoszenie wyników

 

Archiwum newsów