Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Nabór wniosków w ramach odnawialnych źródeł energii

Piątek, 02 Wrzesień 2016

Miasto dębica - herb

Nadal trwa nabór wniosków w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”. Wnioski przyjmowane będą do czasu osiągnięcia przez miasto określonych dla projektu wartości granicznych, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej oraz 5 MW przy energii biomasy, jednak nie później niż do końca września br.

Jeżeli wniosek wpłynie po osiągnięciu przez miasto w/w wartości zostanie wpisany na listę rezerwową.
Obecnie trwa weryfikacja techniczna budynków, przeprowadzana przez audytorów z firmy Ekosfera. Audytorzy posiadają stosowne upoważnienia podpisane przez Burmistrza.
Mieszkańcy Dębicy dotychczas złożyli prawie 500 deklaracji udziału w projekcie.  Gmina Miasta Dębica będzie ubiegała się o 70 % dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.
Wnioski przyjmowane są w następującym zakresie:
1.    dostawa i montaż kolektorów słonecznych
2.    dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
3.    dostawa i montaż kotłów na biomasę
Wnioski można jeszcze składać w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 107.
Więcej informacji można uzyskać pod nr: 14 6838107 oraz 14 6838108.

 

Archiwum newsów