Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Piątek, 30 Grudzień 2016

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębica zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2016 r. Rada Miejska w Dębicy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębicy.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 8,25 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uchwała Nr XXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębicy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 5 grudnia 2016 r., pozycja 3743 weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Archiwum newsów