Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Posadzili kilkadziesiąt żonkili przed Ratuszem

Czwartek, 12 Październik 2017

Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem

Burmistrz Mariusz Szewczyk, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Dębickiego Hospicjum Domowego 11 października zasadzili cebulki żonkili na rabacie przed dębickim Ratuszem. W Dębicy i powiecie dębickim rozpoczęła się XI edycja akcji Pola Nadziei wspierająca hospicja i ich działalność.

Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem Pola Nadziei - sadzenie żonkili przed ratuszem

Celem prowadzonej od jedenastu lat akcji "Pola Nadziei" jest uwrażliwienie na potrzeby osób nieuleczalnie chorych na nowotwór oraz niesienie im pomocy poprzez towarzyszenie im w tych trudnych chwilach. Dębickie Hospicjum Domowe od kilkunastu lat organizuje akcję Pola Nadziei, w ramach której  zbiera fundusze na prowadzoną opiekę paliatywną, medyczną oraz psychologiczną swoich podopiecznych.  

Co roku jesienią przy szkołach, przedszkolach  i urzędach sadzone są żonkile, które przypominają o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących nie tylko opieki, ale także obecności innych ludzi w ostatnich chwilach życia. Celem akcji jest także zachęcenie młodych osób  do wolontariatu i poświęcenia swojego czasu, towarzyszeniu chorym lub udziału w kweście na rzecz hospicjum. Sadzone jesienią żonkile na wiosnę są wręczane mieszkańcom Dębicy i powiatu dębickiego a datki uzyskane z kwiatów są przekazywane na działalność hospicjum.
 „Najbardziej zależy  nam na tym, żeby szerzyć ideę hospicyjną. Chcemy mówić o tym, że hospicja są, działają i pomagają osobom, które odchodzą. Przez nasze działania chcemy przygotować rodzinę na odejście bliskiej osoby. Po 12 latach  naszej działalności wiemy, że najlepszym miejscem na odchodzenie chorego jest jego własny dom. I my poprzez tą akcję Pola Nadziei przygotowujemy rodzinę na odejście osoby bliskiej. Ideą hospicjum jest życie i pomoc rodzinie aby stworzyła jak najlepsze  warunki do odejścia chorego w domu” – mówiła przed posadzeniem żonkili przed dębickim Ratuszem Krystyna Wolska, wiceprezes Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe.

Bardzo ważną częścią funkcjonowania Dębickiego Hospicjum Domowego jest także działalność ukierunkowana na zaangażowanie młodych ludzi w ruch hospicyjny, uwrażliwienie ich na cierpienie chorych ludzi, ale także otwarcia na drugiego człowieka i jego potrzeby. Dębickie Hospicjum Domowe w swoją działalność,  m.in. kwestę na rzecz hospicjum i akcję Pola Nadziei angażuje dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimazjalnych.
„W tym roku w naszą akcję włączyło się 75 podmiotów z terenu całego powiatu dębickiego, w tym aż 68 szkół. Rozdaliśmy ponad osiem tysięcy cebulek żonkili, które zostaną zasadzone przy przedszkolach, szkołach i różnych urzędach. Na wiosnę fundusze pozyskane z tych żonkili przeznaczone zostaną na działalność hospicjum i wspieranie chorych w ostatnich chwilach ich życia”  - dodaje Krystyna Wolska.

 

Archiwum newsów