Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Odnawialne źródła energii dla Mieszkańców Dębicy

Czwartek, 04 Styczeń 2018

Ratusz

Mieszkańcy, biorący udział w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”, którzy dokonali wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego, otrzymają drogą pocztową fakturę Vat na kwotę dokonanej wpłaty (1 500 zł za jedną instalację).

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

W tytule wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko, adres oraz dopisać OZE

Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone w banku:

PKO S.A. nr 17 1240 1792 1111 0010 7640 9612, (wpłat nie można dokonywać w kasie urzędu)

 

Termin dokonania wpłaty: 2.01.2018 – 16.01.2018 r.,

Archiwum newsów