Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Piątek, 02 Luty 2018

Anowe logo bbzk1

Nazwa biura        IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/2
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 02.02.2018 do godz. 06:00 dnia 04.02.2018
Przebieg    Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 25 cm. W ciągu kolejnej nocy nastąpi dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk  IMGW-PIB   Szymon Poręba
Godzina i data wydania godz. 06:59 dnia 02.02.2018
SMS  IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 podkarpackie od 20:00/02.02 do 06:00/04.02.2018 przyrost pokrywy od 30 cm do 45 cm.
RSO  IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu od nocy 02/03.02 do rana 04.02, opady od 30 cm do 45 cm.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Archiwum newsów