Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Sprawozdanie z “Rocznego programu współpracy... “ za 2018 r.

Wtorek, 28 Maj 2019

Miasto dębica - herb
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
 
Treść sprawozdania

Archiwum newsów