Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Piątek, 20 Listopad 2020

Sesja rady

25 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 r.
  2. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.
  3. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021-2023.
  4. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

IV. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów